Loading...
Menu trending
Giá từ ₫25

I will solve problems in excel within 24 hrs

ahsanshan
ahsanshan
:đơn hàng chờ xử lý

:Ngày giao hàng

N/A
( 0 reviews )
Liên hệ với người bán

Hành động

With this gig I will do:
 

  • Data cleaning
  • Implementing almost all types of Formulas
  • Data analysis and charts
  • All other things that excel supports.
Bạn cũng có thể thích

Bạn cũng có thể thích gig này

Giá từ
đ 350.000