Loading...
Menu trending

Quan Hệ Đầu Tư Ngày cập nhật cuối cùng

Chào mừng bạn đến với Vietdax!

 

Tại Vietdax, chúng tôi đánh giá cao mối quan hệ của mình với các nhà đầu tư và cố gắng duy trì tính minh bạch và giao tiếp cởi mở. Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư của chúng tôi đóng vai trò là cầu nối giữa Vietdax và các cổ đông của chúng tôi, cung cấp thông tin và cập nhật quan trọng về hiệu quả hoạt động, kết quả tài chính và các sáng kiến chiến lược của công ty chúng tôi.


Là một phần trong cam kết của chúng tôi đối với quan hệ nhà đầu tư, chúng tôi mong muốn:

1. Cung cấp thông tin chính xác và kịp thời: Chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác, phù hợp và cập nhật về hoạt động kinh doanh, hiệu quả tài chính và triển vọng trong tương lai của Vietdax. Điều này bao gồm báo cáo thường xuyên về kết quả tài chính, thuyết trình của nhà đầu tư và tiết lộ theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

2. Thúc đẩy giao tiếp cởi mở: Chúng tôi khuyến khích giao tiếp cởi mở và minh bạch với các nhà đầu tư của chúng tôi. Chúng tôi cam kết giải quyết kịp thời các thắc mắc của nhà đầu tư và cung cấp các câu trả lời rõ ràng và toàn diện để đảm bảo hiểu rõ về công ty chúng tôi và các hoạt động của công ty.

3. Chia sẻ Thông lệ Quản trị Công ty: Chúng tôi tin tưởng vào việc duy trì các thông lệ quản trị công ty chặt chẽ để bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư. Chúng tôi cam kết tuân thủ luật pháp, quy định hiện hành và các phương pháp hay nhất để đảm bảo hành vi đạo đức, tính chính trực và trách nhiệm giải trình trong tổ chức của chúng tôi.

4. Tổ chức các sự kiện dành cho nhà đầu tư: Chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc thúc đẩy sự tham gia trực tiếp với các nhà đầu tư của chúng tôi. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các sự kiện dành cho nhà đầu tư, chẳng hạn như cuộc gọi hội nghị, webcast và thuyết trình của nhà đầu tư, để cung cấp một nền tảng để chia sẻ thông tin chi tiết, giải quyết các mối quan tâm và xây dựng mối quan hệ.

5. Thúc đẩy việc tạo ra giá trị lâu dài: Chúng tôi cam kết tạo ra giá trị lâu dài cho các nhà đầu tư của mình. Chúng tôi cố gắng nêu rõ tầm nhìn chiến lược, kế hoạch tăng trưởng và cơ hội đầu tư của mình để giúp các nhà đầu tư của chúng tôi đưa ra quyết định sáng suốt và tham gia vào sự thành công của Vietdax.

 

Nhóm Quan hệ Nhà đầu tư của chúng tôi tận tâm hỗ trợ nhu cầu của các cổ đông, nhà phân tích và các bên liên quan khác. Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc thông tin nào liên quan đến nhà đầu tư, vui lòng liên hệ với bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư của chúng tôi tại [email protected]. Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của bạn và mong muốn cung cấp cho bạn thông tin chi tiết và thông tin cập nhật có giá trị về hiệu suất và tiến độ của Vietdax.