Loading...
Menu trending

Trở Thành Người Bán Ngày cập nhật cuối cùng

Chào mừng bạn đến với Vietdax!

 

Bây giờ, sau khi bạn đã tạo tài khoản Vietdax, để trở thành người bán trên Vietdax, bạn cần:

- Truy cập trang https://vietdax.com/ và đăng nhập vào tài khoản Vietdax của bạn

- Sau khi đăng nhập nhấn vào tên Tài khoản rồi nhấn Trở thành người bán

 

 

- Và nhấp vào nút “Bắt đầu ngay bây giờ”

 

 

- Khi màn hình hiển thị như hình bên dưới là bạn đã trở thành người bán