Loading...
Menu trending

Điều Khoản Dịch Vụ Ngày cập nhật cuối cùng

Cập nhật lần cuối: 5 tháng 1, 2023

 

Chào mừng bạn đến với Vietdax!

 

Các Điều khoản dịch vụ này ("Điều khoản") chi phối việc bạn sử dụng nền tảng Vietdax, bao gồm trang web, ứng dụng di động và bất kỳ dịch vụ nào do Vietdax cung cấp (gọi chung là "Nền tảng") tại Tòa nhà HOSE, Công viên Phần mềm Quang Trung, Quận 12, Việt Nam. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Nền tảng, bạn đồng ý phải tuân theo các Điều khoản này.

 

DÀNH CHO NGƯỜI MUA:

1. Tạo tài khoản và đủ điều kiện

1.1. Để sử dụng nền tảng Vietdax với tư cách là người mua, bạn phải tạo một tài khoản và đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện. Bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ trong quá trình tạo tài khoản.

1.2. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin đăng nhập tài khoản của mình và chắc chắn rằng việc truy cập trái phép không xảy ra.

 

2. Đặt hàng dịch vụ

2.1. Khi mua dịch vụ trên Vietdax, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện do người bán đặt ra. Điều này bao gồm việc cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết, trả lời các câu hỏi của người bán và thanh toán kịp thời.

2.2. Bạn thừa nhận rằng người bán có quyền từ chối hoặc hủy bỏ đơn đặt hàng nếu đơn đặt hàng đó vi phạm chính sách của Vietdaxs hoặc nếu họ không thể thực hiện các dịch vụ được yêu cầu.

 

3. Thanh toán và Phí

3.1. Bạn sẽ bị tính phí cho các dịch vụ đã mua trên Vietdax. Phương thức thanh toán và các khoản phí sẽ được thông báo rõ ràng cho bạn trước khi bạn tiến hành mua hàng. Bất kỳ khoản thuế hoặc khoản phí bổ sung nào cũng có thể được áp dụng theo luật hiện hành.

3.2. Vietdax có thể sử dụng bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba để xử lý các giao dịch và bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của họ.

 

4. Giao tiếp với Người bán

4.1. Bạn được khuyến khích giao tiếp với người bán thông tin qua nền tảng Vietdax để có quy trình giao dịch rõ ràng và chia sẻ. Bất kỳ hình thức truyền thông nào vi phạm chính sách của Vietdaxs hoặc tạo điều kiện cho các hoạt động lừa đảo đều bị nghiêm cấm.

4.2. Bạn nên duy trì giao tiếp chuyên nghiệp và tôn trọng người bán, chống quấy rối, phân biệt đối xử hoặc bất kỳ hành động nào không phù hợp với bất kỳ hành vi nào khác.

 

5. Tranh chấp và Hoàn tiền

5.1. Trong trường hợp không có bất kỳ tranh chấp nào với người bán, trước hết bạn phải cố gắng giải quyết vấn đề trực tiếp với người bán. Nếu không thể đạt được giải pháp phù hợp, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Vietdaxs để được hỗ trợ.

5.2. Tiền hoàn lại, nếu có, sẽ được xử lý theo chính sách hoàn tiền của Vietdaxs. Bạn có thể yêu cầu cung cấp bằng chứng hoặc tài liệu để hỗ trợ cho yêu cầu hoàn tiền của mình.

 

DÀNH CHO NGƯỜI BÁN:

6. Sáng tạo và điều khiển hợp đồng biểu diễn

6.1. Là người bán trên Vietdax, bạn chịu trách nhiệm tạo và quản lý hợp tác đồng biểu diễn của mình một cách chính xác và trung thực. Bạn phải tuân thủ các nguyên tắc và chính sách của Vietdaxs, đảm bảo rằng các mô tả hợp tác biểu diễn, giá cả và thời hạn giao hàng của bạn là chính xác và minh bạch.

6.2. Bạn nên nêu rõ phạm vi nhiệm vụ của mình, mọi khoản phí hoặc yêu cầu bổ sung cũng như mọi giới hạn hoặc hạn chế.

 

7. Cung cấp dịch vụ

7.1. Bạn phải cung cấp dịch vụ cho người mua như được mô tả trong hợp đồng biểu diễn của bạn. Điều cần thiết là duy trì chất lượng, đáp ứng thời hạn và giao tiếp hiệu quả với người mua trong suốt quá trình. Việc giao hàng hoặc không giao hàng có thể dẫn đến hình phạt hoặc đình chỉ tài khoản.

7.2. Bạn nên cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên cho người mua về tiến trình đặt hàng của họ và trả lời kịp thời các câu hỏi hoặc yêu cầu sửa đổi của họ.

 

8. Hủy đơn hàng và sửa đổi

8.1. Là người bán, bạn phải xử lý việc hủy bỏ và sửa đổi đơn đặt hàng theo chính sách của Vietdaxs. Mặc dù việc hủy bỏ và sửa đổi nên được giữ ở mức tối thiểu, nhưng bạn nên cố gắng giải quyết mọi vấn đề với người mua một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

8.2. Bạn nên thông báo rõ ràng về bất kỳ giới hạn hoặc điều kiện hạn chế nào đối với việc hủy hoặc sửa đổi đơn đặt hàng trong phần mô tả đồng biểu diễn của mình.

 

9. Sở hữu Trí tuệ và Quyền sở hữu

9.1. Bạn giữ quyền sở hữu tác phẩm của mình, bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ trí tuệ, trừ khi có quy định rõ ràng khác trong phần mô tả công việc của bạn. Người mua được cấp giấy phép hạn chế để sử dụng tác phẩm được giao cho mục đích cá nhân hoặc thương mại, như được chỉ định trong hợp đồng biểu diễn của bạn.

9.2. Bạn nên tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và chắc chắn rằng dịch vụ của bạn không vi phạm bất kỳ bản quyền, thương hiệu hoặc quyền sở hữu nào của người khác.


ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

10. Hành vi người dùng

10.1. Với tư cách là người dùng của nền tảng Vietdax, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành cũng như hành xử một cách hợp pháp và có đạo đức.

10.2. Bạn không được tham gia vào bất kỳ hoạt động gian lận, gây hiểu lầm hoặc lừa đảo nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cung cấp thông tin sai lệch, tham gia đánh cắp danh tính hoặc thao túng các bài đánh giá hoặc xếp hạng.

10.3. Bạn bị cấm tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có thể làm gián đoạn hoặc can thiệp vào hoạt động bình thường của nền tảng Vietdax, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hack, gửi thư rác hoặc truyền bất kỳ phần mềm hoặc mã độc hại nào.

 

11. Phản hồi và Đánh giá

11.1. Người dùng được khuyến khích cung cấp phản hồi và đánh giá trung thực và chính xác dựa trên trải nghiệm của họ với người bán hoặc người mua. Phản hồi phải mang tính xây dựng và tuân thủ nguyên tắc của Vietdaxs.

11.2. Bạn không được thao túng hoặc làm sai lệch phản hồi hoặc đánh giá, tham gia vào hành vi tống tiền đánh giá hoặc đưa ra các ưu đãi để đổi lấy đánh giá tích cực.

11.3. Vietdax bảo lưu quyền kiểm duyệt và xóa phản hồi hoặc đánh giá vi phạm chính sách của mình hoặc bị coi là không phù hợp hoặc gian lận.

 

12. Chấm dứt và đình chỉ tài khoản

12.1. Vietdax bảo lưu quyền chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản người dùng theo quyết định của mình, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp vi phạm Điều khoản dịch vụ này, hoạt động gian lận hoặc không tuân thủ chính sách của Vietdax.

12.2. Trong trường hợp chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản, bạn có thể mất quyền truy cập vào tài khoản của mình và mọi dữ liệu hoặc tiền có liên quan. Vietdax sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh do việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản.

 

Các Điều khoản Dịch vụ này chi phối mối quan hệ giữa Vietdax và người dùng của Vietdax. Bằng cách sử dụng nền tảng Vietdax, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản này và mọi nguyên tắc hoặc chính sách bổ sung do Vietdax cung cấp. Việc không tuân thủ các điều khoản này có thể dẫn đến hình phạt, đình chỉ tài khoản hoặc hành động pháp lý.

Xin lưu ý rằng các điều khoản này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành tư vấn pháp lý. Bạn nên tham khảo ý kiến của một chuyên gia pháp lý để được tư vấn pháp lý cụ thể liên quan đến trường hợp của bạn.