Loading...
Menu trending

Chính Sách Bảo Mật Ngày cập nhật cuối cùng

Cập nhật lần cuối: 5 tháng 1, 2023


Chào mừng bạn đến với Vietdax!

 

Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật này ("Chính sách") để hiểu cách Vietdax tại Tòa nhà HOSE, Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12, Việt Nam, sử dụng thông tin cá nhân. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Vietdax.com, ứng dụng di động Vietdax hoặc bất kỳ trang web, ứng dụng, dịch vụ và hàng hóa nào khác có liên quan hoặc bất kỳ trang web nào khác do Vietdax điều hành có liên kết đến chính sách này, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách này. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian; bất kỳ thay đổi nào chúng tôi thực hiện đối với Chính sách này sẽ được đăng trên Trang web này. Chúng tôi cũng sẽ thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào tuỳ theo yêu cầu của luật hiện hành, và sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi quan trọng. Các thay đổi đối với Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày "Cập nhật lần cuối" đã nêu. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra Chính sách định kỳ để nắm bắt bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào.

 

Tại Vietdax, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của người dùng. Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ và bảo vệ thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi. Bằng cách sử dụng nền tảng Vietdax, bạn đồng ý với các thông lệ được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này.

 

1. Thông tin chúng tôi thu thập

 

1.1. Thông tin cá nhân: Khi bạn tạo tài khoản trên Vietdax, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, thông tin liên hệ và chi tiết thanh toán của bạn. Thông tin này cần thiết cho mục đích tạo tài khoản, xử lý giao dịch và liên lạc.

1.2. Thông tin hồ sơ: Bạn có tùy chọn cung cấp thông tin bổ sung về hồ sơ của mình, chẳng hạn như ảnh hồ sơ, tiểu sử và các kỹ năng hoặc dịch vụ được cung cấp. Thông tin này giúp những người dùng khác hiểu chuyên môn của bạn và tăng khả năng giao dịch thành công.

1.3. Thông tin liên lạc: Chúng tôi có thể thu thập thông tin từ thông tin liên lạc của bạn với những người dùng khác, bao gồm tin nhắn, nhật ký trò chuyện và phản hồi. Điều này cho phép chúng tôi tạo điều kiện để giao tiếp suôn sẻ và minh bạch giữa người mua và người bán trên nền tảng của chúng tôi.

 

2. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

 

2.1. Cung cấp và cải thiện dịch vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để cung cấp và cải thiện dịch vụ của mình, bao gồm hỗ trợ giao dịch, xử lý thanh toán và hỗ trợ khách hàng. Thông tin này cho phép chúng tôi đảm bảo hoạt động trơn tru của nền tảng và nâng cao trải nghiệm người dùng.

2.2. Cá nhân hóa: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên nền tảng Vietdax, chẳng hạn như đề xuất các dịch vụ có liên quan hoặc thông báo cho bạn về những cơ hội mới phù hợp với sở thích của bạn.

2.3. Liên lạc: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để liên lạc với bạn về tài khoản, giao dịch, cập nhật và khuyến mại của bạn. Những thông tin liên lạc này rất cần thiết cho hoạt động đúng đắn của nền tảng và để thông báo cho bạn về thông tin liên quan.

2.4. Phân tích và Nghiên cứu: Chúng tôi có thể phân tích hành vi và dữ liệu của người dùng để hiểu rõ hơn, cải thiện dịch vụ của mình cũng như tiến hành nghiên cứu và phân tích. Điều này giúp chúng tôi hiểu sở thích và xu hướng của người dùng, đồng thời cho phép chúng tôi cải thiện nền tảng cho phù hợp.

 

3. Chia sẻ thông tin

 

3.1. Với những người dùng khác: Với tư cách là người dùng trên Vietdax, một số thông tin nhất định như hồ sơ, tên người dùng và bài đánh giá của bạn có thể hiển thị với những người dùng khác trên nền tảng. Điều này thúc đẩy sự minh bạch và tin tưởng giữa những người dùng.

3.2. Nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể thuê các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đáng tin cậy để hỗ trợ chúng tôi vận hành và cải thiện nền tảng của mình. Các nhà cung cấp dịch vụ này có quyền truy cập vào thông tin của bạn chỉ nhằm mục đích thực hiện các nhiệm vụ được chỉ định của họ và có nghĩa vụ duy trì tính bảo mật của thông tin đó.

3.3. Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn nếu pháp luật yêu cầu hoặc để đáp ứng các yêu cầu pháp lý hợp lệ, chẳng hạn như trát đòi hầu tòa hoặc lệnh của tòa án. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp hợp lý để đảm bảo rằng mọi việc tiết lộ thông tin đều được thực hiện tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành.

 

4. Bảo mật dữ liệu

 

4.1. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật theo tiêu chuẩn ngành để bảo vệ tính bảo mật và tính toàn vẹn của thông tin của bạn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không có phương thức truyền hoặc lưu trữ nào là hoàn toàn an toàn và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối cho thông tin của bạn.

4.2. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin xác thực tài khoản của mình và đối với bất kỳ hoạt động nào xảy ra trong tài khoản của bạn. Vui lòng đảm bảo rằng bạn sử dụng mật khẩu mạnh và duy nhất, đồng thời thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép hoặc vi phạm bảo mật nào.


5. Lưu trữ dữ liệu

 

5.1. Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này, trừ khi thời gian lưu giữ lâu hơn được yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép.

5.2. Nếu bạn muốn xóa tài khoản của mình và thông tin được liên kết, bạn có thể làm như vậy bằng cách liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi. Xin lưu ý rằng một số thông tin nhất định có thể được giữ lại cho các mục đích kinh doanh hợp pháp hoặc hợp pháp, chẳng hạn như giải quyết tranh chấp, thực thi các điều khoản của chúng tôi hoặc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý.


6. Liên kết và dịch vụ của bên thứ ba

 

6.1. Nền tảng Vietdax có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thông lệ hoặc nội dung về quyền riêng tư của các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba này. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các chính sách quyền riêng tư và điều khoản dịch vụ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào mà bạn truy cập thông qua Vietdax.

6.2. Chúng tôi cũng có thể cho phép các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hiển thị quảng cáo trên nền tảng Vietdax. Những quảng cáo này có thể chứa cookie hoặc các công nghệ theo dõi khác và chúng tôi không có quyền kiểm soát thông tin do các bên thứ ba này thu thập. Vui lòng xem lại chính sách bảo mật của các nhà quảng cáo bên thứ ba này để biết thêm thông tin về thực tiễn dữ liệu của họ.

 

7. Quyền riêng tư của trẻ em

Vietdax không dành cho các cá nhân dưới 18 tuổi sử dụng. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã vô tình thu thập thông tin cá nhân từ một đứa trẻ dưới 18 tuổi, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó càng sớm càng tốt. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể đã thu thập thông tin từ một đứa trẻ dưới 18 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

8. Quyền và Lựa chọn của Bạn

 

8.1. Bạn có một số quyền và lựa chọn liên quan đến thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Chúng bao gồm quyền truy cập, cập nhật và xóa thông tin của bạn, cũng như quyền phản đối các hoạt động xử lý nhất định. Bạn có thể thực hiện các quyền này bằng cách liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

8.2. Xin lưu ý rằng mặc dù chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để đáp ứng các yêu cầu của bạn, nhưng có thể có một số lý do kinh doanh hợp pháp hoặc hợp pháp ngăn cản chúng tôi thực hiện các yêu cầu cụ thể. Ví dụ: nếu việc giữ lại một số thông tin nhất định là bắt buộc để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi hoặc nếu việc xóa một số thông tin nhất định sẽ ảnh hưởng đến chức năng của nền tảng của chúng tôi.

 

9. Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

 

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này để phản ánh những thay đổi trong thực tiễn của chúng tôi hoặc luật hiện hành. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào bằng cách đăng Chính sách quyền riêng tư được cập nhật trên nền tảng Vietdax hoặc bằng cách gửi thông báo cho bạn. Việc bạn tiếp tục sử dụng nền tảng Vietdax sau ngày Chính sách quyền riêng tư sửa đổi có hiệu lực đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản cập nhật.

 

10. Truyền dữ liệu quốc tế

 

10.1. Thông tin chúng tôi thu thập có thể được chuyển đến và xử lý ở các quốc gia khác ngoài quốc gia của bạn, bao gồm các quốc gia bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) có thể có luật bảo vệ dữ liệu khác. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bất kỳ hoạt động chuyển giao nào như vậy đều tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành và các biện pháp bảo vệ thích hợp được áp dụng để bảo vệ thông tin của bạn.

10.2. Khi chuyển thông tin cá nhân của bạn đến các quốc gia bên ngoài EEA không cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu đầy đủ, chúng tôi sẽ dựa vào các cơ chế được pháp luật cho phép để đảm bảo mức độ bảo vệ phù hợp. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng các Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy ban châu Âu phê duyệt hoặc các biện pháp bảo vệ thích hợp khác được các cơ quan bảo vệ dữ liệu có liên quan công nhận.

10.3. Bằng cách sử dụng nền tảng Vietdax và cung cấp thông tin cá nhân của mình, bạn đồng ý với việc chuyển thông tin của mình sang các quốc gia nằm ngoài phạm vi quyền hạn của bạn, bao gồm cả những quốc gia có thể có luật bảo vệ dữ liệu khác. Bạn cũng thừa nhận rằng những lần chuyển này có thể liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách quyền riêng tư này.

10.4. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần thêm thông tin về việc chuyển ra quốc tế thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết cần thiết và giải quyết bất kỳ mối lo ngại nào mà bạn có thể có trong khả năng tốt nhất của chúng tôi.

 

11. Liên hệ với tôi

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hoặc yêu cầu nào liên quan đến Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected]. Chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi của bạn vào một lúc nào đó và cố gắng giải quyết mọi mối quan hệ hoặc vấn đề trong khả năng tốt nhất.