Loading...
Menu trending
namnguyenthai
namnguyenthai Cryptocurrency and Exchange website

VinDAX today focus more on spearheading in Blockchain Technology with the ambition to universalize Blockchain applications to our valued clients. We have been providing consulting and development services for many startups and enterprises and successfully helped them launch their Token based on the extensive blockchain we deliver.

Chi tiết

Thông tin chi tiết hơn về người dùng này

Họ và tên
namnguyenthai
Quốc gia
Vietnam Vietnam
Cấp độ
Người bán cấp 2
Thành viên từ
October 12, 2022
lần giao hàng cuối cùng
1 year ago

Kỹ năng

Danh sách người dùng về kỹ năng và sở thích

Tài khoản Linked

Theo dõi tôi trên các mạng xã hội khác

Ngôn ngữ

Danh sách các ngôn ngữ giao tiếp

  • English

    Cơ bản
Giá từ
đ 2000.000
Giá từ
đ 4900.000
Giá từ
đ 3500.000
Giá từ
đ 2400.000
Giá từ
đ 1200.000
Giá từ
đ 10000.000
Giá từ
đ 500.000
Giá từ
đ 3900.000
Giá từ
đ 2000.000
Giá từ
đ 1700.000
Giá từ
đ 4200.000
Giá từ
đ 7900.000
Giá từ
đ 1800.000
Giá từ
đ 600.000
Giá từ
đ 1900.000