Menu
Your Cart

Chính Sách Sử Dụng

Điều khoản sử dụng của thành viên: 

Quy định chung

Sau đây là những điều khoản bắt buộc khi tham gia làm nhà cung cấp của VietDAX, người tham gia cần đọc rõ và chấp hành các điều khoản sau.

Điều A: Thông tin tài khoản

Thành viên sau khi đăng kí tài khoản trên các thông tin yêu cầu của VietDAX phải đăng ký đầy đủ thông tin các nhân chính xác theo from đăng ký của VietDAX. Những thông tin đăng ký và tên tài khoản không đúng, không hợp lệ và không có được xác thực thì sẽ bị xóa bỏ. 

- Sau khi đăng ký tài khoản trên website VietDAX thì phải đợi quản trị viên xem xét và xác thực tài khoản mới được phép kích hoạt và được hoạt động. 

- Người tham gia không khai báo đúng thông tin thì chúng tôi sẽ vô hiệu hóa tài khoản và yêu cầu điền lại thông tin tài khoản hoặc sẽ bị khóa tài khoản. 

- Nếu sử dụng tài khoản với mục đích khác, không thuộc phạm vi đăng bán sản phẩm thì sẽ bị xóa vĩnh viễn

- Một khi tham gia đăng ký và kích hoạt tài khoản tại VietDAX thì phải tuân thủ các quy định được đặt ra.

Điều B: Quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên

- Thành viên được quyền upload sản phẩm lên hệ thống VietDAX

- Mỗi sản phẩm được kiểm duyệt và đăng tải một cách khắt khe, thành viên được quyền tư vấn, liên hệ với khách hàng 

- Tuyệt đối không được sử dụng thông tin các nhân của người khác để upload code, đăng file spam, đăng file lặp lại nhiều nhiều lần... Nếu cố tình vi phạm, hệ thống phát hiện được thì thành viên đó sẽ bị khóa tài khoản mà không cần thông báo trước.

- Không được tự ý bắt buộc khách hàng trả chi phhis không thông qua VietDAX, nếu bị phát hiện thì sẽ bị xóa tài khoản vĩnh viễn. 

- Phải đăng tải nội dung, sản phẩm phù hợp với quy định pháp luật. 

Điều C: Đăng Tải Sản Phẩm Được Duyệt Đảm Bảo Các Yêu Tố

- Thành viên upload sản phẩm đúng thông tin, ảnh liên quan, video demo, mô tả nội dung rõ ràng, nhập đúng và đầy đủ thông tin và tiêu chí của VietDAX đề ra. Thông tin phải phù hợp với sản phẩm được bá, không sao chép, ăn cắp nội dung sản phẩm và sản phẩm. 

- Người upload sản phẩm phải đăng ký đúng tên, điện thoại, email ..... của mình trong hồ sơ cá nhân, để hệ thống có thể đảm bảo đúng quyền lợi cho khách hàng và nhà cung cấp. 

- Tuyệt đối không được sử dụng thông tin các nhân của người khác để upload code, đăng file spam, đăng file lặp lại nhiều nhiều lần... Nếu cố tình vi phạm, hệ thống phát hiện được thì thành viên đó sẽ bị khóa tài khoản mà không cần cảnh báo. 

- VietDAX sẽ hộ trợ bạn quảng bá sản phẩm lên website và trang fanpage, ngoài ra còn hổ trợ tối ưu hóa SEO thông qua từ khóa trên google giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm hơn. 

Điều D: Vi Phạm

- Xóa vĩnh viễn những nội dung và sản phẩm vi phạm các điều khoản

- Gỡ bỏ những nội dung, sản phẩm vi phạm điều khoản pháp luật

Những quy định và các điều khoản được VietDAX đặt ra nhằm với mục đích bảo vệ quyền lợi khách hàng và nhà cung cấp. Với mong muốn rằng các thành viên có thể chấp hành và tôn trọng những điều khoản của VietDAX để nhằm lấy được lòng tin của khách hàng để phát triển một cộng đồng VIetDAX văn minh, lớn mạnh.